top of page

Kwaliteit
 

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van aangesloten therapeuten bij een vereniging. Elke therapeut die aangesloten is bij de VBAG is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Tussen de cliënten en de therapeut gelden de bepalingen van de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van Stichting TCZ en Expertisecentrum Quasir.

 

Ik ben opgenomen in het openbare Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg van Stichting RBCZ. Dat is een overkoepelende organisatie die therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. De geregistreerde therapeuten werken zelfstandig, zijn opgeleid op hbo-niveau, volgen nascholingen en zijn in het bezit van een AGB-code. Via de vereniging en ook in mijn werk als verpleegkundig op de intensive care en hartbewaking word ik verplicht om mijn competenties en vaardigheden te onderhouden door scholing.

 

Mijn praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en registers:

 

             VBAG

             RBCZ-register beroepsbeoefenaren

             Netwerk massage bij kanker

             De Nederlandse Vereniging voor Voetreflex Therapeuten (NVVT)          

 

Diploma’s, Scholing en Cursussen:

             Diploma HBO-Voetreflextherapeut, School voor Voetreflextherapie Alkmaar

             Cursus rouw en verlies gevolgd via EKR te Zutphen Kübler Ross

             HBO-V

             IC/CCU- verpleegkundige

             Aandachtsgebied palliatieve zorg

             Basisopleiding complementaire zorg in de palliatieve zorg met verdiepingsdagen

             Jaaropleiding Aromazorg in de zorg en verdiepingscursussen, Kicozo Wernhout

             Module 1 Massage bij Kanker, Instituut “Massage bij Kanker”

vbag.png
nmk_edited.png
rbcz.png
bottom of page